„Posuzujeme se podle toho, co jsme schopni udělat. Druzí nás však soudí podle toho, co jsme už udělali!“

-- Henry Wadsworth Longfellow