„Když někdo neví, do kterého přístavu chce doplout, není pro něj žádný vítr ten správný.“

-- Seneca