Pro moderního odborníka v oblasti public relations jsou často novými módními slovy všechny sociální sítě, které můžeme ve virtuálním prostoru nalézt. Základ úspěchu je však v profesionálním posouzení možností, nastavení správné a především dlouhodobé strategie, a to včetně možného odchodu z dané sociální sítě. Tým come2us Vám pomůže nastavit

  • strategii pro působení na sociálních sítích, a to včetně
  • definování důvodů, proč na sociálních sítích být či nebýt
  • identifikování Vašich cílových skupin, které se na sociálních sítích pohybují, včetně monitoringu nejvlivnějších osob významných pro Vaši oblast podnikání
  • nastavení cílů, jak obchodních, tak marketingových a reputačních

Budeme pro Vás aktivně řídit proces nastavení podle tzv. schématu Starbusting. Společně tak budeme identifikovat sociální sítě, které jsou vhodné pro Vaše produkty a služby, korporátní komunikaci a budování reputace. Zároveň také definujeme sítě, v nichž není nutné se aktivně profilovat. Definujeme pro Vás vhodné způsoby monitoringu sociálních sítí a vyhodnocování příspěvků, které se na nich budou objevovat.

Působení na sociálních sítích vhodně doplníme tvorbou moderních webových stránek a také reklamy, a to jak PPC reklamy, tak Skliku. Přesné cílení internetové reklamy doplníme o reklamu v jednotlivých sociálních sítích tak, aby oslovovala pouze Vámi vybranou cílovou skupinu a aby tak byl zásah co nejúčinnější.

Zdroj: The Quality Toolbox, Nancy R. Tague, Milwaukee, WI: ASQ Quality Press, 2004

 

„O bytí na sítích vůbec nerozhodujete.“

-- Paul Holmes, legenda PR oboru