SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

Chovat se slušně, být etický, vyznávat zásady morálky to jsou běžné věci, které všichni činíme. A pokud se tak chováme osobně, je to naprosto v pořádku, pokud se tak chováme jako firma, je to výborné, ale to nám nepomůže při budování jedinečné pozice na trhu.

Chovat se zodpovědně neznamená, že jednou za rok nejlépe před Vánoci dáte nějaké finanční prostředky neziskové organizaci. Chovat se zodpovědně je součástí business plánu společností. Takové firemní jednání má významný dopad na hodnotu značku, image a je také významnou součástí hodnocení firem kotovaných na české, evropských a ostatních světových burzách. Váš zodpovědný přístup ocení i zaměstnanci.

Vytvoříme ve spolupráci s Vámi dlouhodobou strategii, najedeme Vám důvěryhodné profesionální partnery.

Strategie CSR má mít tři pevné body, nezapomeňte na ně, až budete tvořit business plán. Strategie, kterou pro Vás připravíme, Vám především přinese

  • nové myšlenky, technologie, a to díky spolupráci s akademickou obcí a studenty VŠ a univerzit či s jinými inspirativními skupinami a komunitami
  • odlišení od konkurence
  • vytvoření zajímavého prostředí pro nové zaměstnance
  • vybudování pozitivních vztahů s komunitami, které jsou pro Vás významné, nebo jim chcete pomoci
  • vytvoření podmínek, které Vám pomohou překonávat eventuální krizové okamžiky ve firmě a pomohou Vám řešit krizovou komunikaci

Strategie CSR musí být rozložená do tří základních rovin

  • ekonomická
  • environmentální
  • sociální

Zdroj: vlastní zpracování come2us

„Už v dětství nám říkali, že máme být dobří a myslet na slabší, nezapomeňme na to ani při podnikání!“

-- Tým come2us