KOMUNIKACE S VYBRANÝMI SKUPINAMI VEŘEJNOSTI

Pro vybudování korporátní reputace musí společnost budovat vztahy se širokým okolím, musí zodpovědně přistupovat ke komunikaci jak s odbornými, tak i regionálními komunitami či s různými menšinovými skupinami. Nastavení profesionální zodpovědné a dlouhodobé komunikace v této oblasti je obvykle jeden z klíčových bodů strategického celofiremního a obchodního plánu.


Tato forma komunikace získává stále na větším významu i s nárůstem sociálních sítí, které znamenají jednoznačnou roztříštěnost veřejnosti. Internet a sociální sítě nám však zároveň umožňují komunikovat s vybranými skupinami „napřímo“ a s větším důrazem na témata, která jsou pro danou skupinu zajímavá. Komunikace je také otevřenější a vyžaduje rychlou adekvátní reakci a jasnou, srozumitelnou a přesnou formulaci firemních sdělení. Komunikace s těmito cílovými skupinami je obvykle nedílnou součástí strategických koncepcí v oblasti corporate social responsibility.

Jedná se především o budování vztahů s

  • místní komunitou
  • místní samosprávou
  • vybranými místními nátlakovými skupinami.

Cílem je především relevantně skupiny

  • informovat včas o nejbližších záměrech společnosti
  • poskytnout vhodné a srozumitelné odborné údaje a data
  • získat podporu těchto komunit pro záměry společnosti.

Budování vztahů s těmito skupinami znamená pro společnost především

  • možnost získání dobrých zaměstnanců a jejich udržení
  • nastavení zodpovědných vztahů s místní samosprávou
  • vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj společnosti
  • vytvoření možnosti rozvoje komunikace s nátlakovými skupinami.

 

„Nepracujeme, jen abychom produkovali, ale abychom dali času hodnotu!“

-- Eugene Delacroix