ŘÍZENÍ ZMĚN / KOMUNIKACE VÝZNAMNÝCH ZMĚN VE SPOLEČNOSTI

Každá společnost prochází celou řadou změn, které mají dopad na její externí, ale i interní komunikaci. Může se například jednat o

  • změnu majitele
  • fúzi či akvizici
  • restrukturalizaci společnosti.

 

To jsou klíčové okamžiky v životě společnosti, o kterých je potřeba včas a v dostatečném rozsahu informovat všechny dotčené skupiny. V případě, že firma a její vedení neposkytne všem zúčastněným relevantní informace, může to mít významný dopad na její další působení na trhu.

Vedení společnosti musí

  • poskytnout informace v dostatečném rozsahu před samotným zahájením těchto významných aktivit
  • však zároveň sledovat sledovat, jak jsou informace přijímány jednotlivými cílovými skupinami
  • vysvětlovat nepřesné informace a vytvářet příležitosti, které pomohou k překonání neporozumění
  • vytvářet optimální podmínky pro udržení či budování reputace společnosti a udržení nebo posílení pozice společnosti na trhu.

 

„Už v dětství nám říkali, že máme být dobří a myslet na slabší, nezapomeňme na to ani při podnikání!“

-- Tým come2us