On-line svět nám přináší celou řadu možností, jak komunikovat s klienty či jak jim nabízet své produkty a služby a jak dosáhnout obchodních úspěchů. Je to však svět nabízející ohromné množství příležitostí a je to svět stále se měnící. To však může někdy pro společnosti přinášet i určité komplikace, a to především neefektivní využívání nástrojů, které jsou moderní a tzv. trendy, ale nejsou relevantní pro danou společnosti. Pro klienty zpracujeme základní strategickou komunikační koncepci , navrhneme strukturu komunikačních kanálů a hlavní koncepty sdělení. Součástí navržených řešení je směr komunikace a tzv. ústupová strategie, která je postavená na minimalizaci hrozeb vyplývajících z tohoto kroku. Všechny on-line marketingové přístupy a komunikaci prostřednictvím jednotlivých kanálů zpracujeme v koncepční podobě, zároveň klientům nabízíme i exekutivní činnosti.

„Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho.“

-- Marcus Tullius Cicero