Virální marketing je způsob komunikace, který šíří sdělení velkému množství potenciálních spotřebitelů,  a to v současné době nejčastěji prostřednictvím sociálních sítí. Obsah sdělení motivuje příjemce k jeho dalšímu dobrovolnému šíření. Je to metoda, která může být spojena s relativně nízkými náklady, avšak obvykle bývá spojena s vysokou náročností při realizaci, její výsledek je obvykle velice nejistý. Zodpovědně klientovi pomůžeme identifikovat eventuální příležitosti pro virální marketing, vyhodnotíme všechny rizikové body a na základě reálně stanoveného plánu provedeme realizaci a následně detailní evaluaci, včetně návrhů na další rozvoj aktivit v oblasti virálního marketingu.

Reference, spontánní předání spokojenosti  tzv. word of mouth akceleruje firemní komunikační aktivity. Je to situace, kdy ve spolupráci s klientem na základě jasně vymezených kreativních přístupů, jedinečných zajímavých sdělení, speciálních nabídek či uspořádání nejrůznějších aktivit včetně happeningových, dokážeme předávat sdělení mezi jednotlivými stávajícími či  potenciálními klienty a opinion leadery navzájem, a to při zachování zásad dlouhodobého budování značky a budování pozitivního přijetí vybraných cílových skupin.

„Lidé vědí, co dělají; často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají; ale nevědí, co to dělá, když to dělají.“

-- M. Foucault