Sponzoring znamená viditelnou podporu aktivit, které primárně nespadají do Vaší podnikatelské činnosti, ale vzájemné spojení Vás může posunout k tomu správnému publiku. Zpracujeme pro Vás dlouhodobý sponzorský koncept, který Vám pomůže vylepšit či posunout image a pomůže Vám spojit se s takovými značkami, které Vám pomohou rozšířit komunikaci s vybranými cílovými skupinami.

SPORT

  • hlavní proudy
  • okrajové sporty

KULTURA

  • divadlo klasické
  • divadlo moderní, avantgardní
  • tanec klasický
  • tanec moderní
  • zpěv, opera
  • tradiční umění
  • nové formy umění
  • výtvarné umění - současné

DĚTI

DOSPĚLÍ

REGIONÁLNÍ AKTIVITY

CELOSTÁTNÍ AKCE

„Život je vyvození dostatečných závěrů z nedostatečných premis.“

-- S. Butler