Komunikační aktivity jsou založeny na oslovení cílových skupiny a vybrané veřejnosti širokou škálou komunikačních kanálů. Součástí našich komunikačních řešení jsou tedy i reklamní kampaně, které představují jak tradiční reklamu v předem specifikovaných tištěných médiích, tak i zpracování a realizaci reklamních kampaní v on-line prostředí.

Podle konkrétních potřeb klientů připravujeme jak dnes již tradiční bannerové kampaně, tak i kampaně vyhledávací a kontextové typu Sklik (seznam.cz) či PPC (Google), dále reklamní kampaně na facebooku či dalších sociálních sítích. Kampaně pro klienty připravíme, ale zároveň klientům nabízíme i jejich profesionální správu během realizace. Stejně tak klientům připravíme a zrealizujeme kampaně v nejrůznějších technických přístrojích, jako jsou mobily, tablety a další. 

Všechny kampaně vnímáme jako součástí integrované komunikace společnosti a jsou tedy v souladu se strategicky nastavenými cíli a v souladu s formulovanými hlavními sděleními. Výsledkem takových kampaní je efektivní zásah cílové skupiny vedoucí k budování pozitivních vztahů s cílovými skupinami a s jednoznačnou podporou obchodních aktivit společnosti.

„Už v dětství nám říkali, že máme být dobří a myslet na slabší, nezapomeňme na to ani při podnikání!“

-- Tým come2us