Další efektivní nástroj, který Vám pomůže prohloubit komunikaci s vybranými cílovými skupinami, je vydávání firemních publikací. Nastavíme ve spolupráci s Vámi podobu časopisu, jeho obsah, ale i jeho grafické provedení, doporučíme Vám, jak ho distribuovat tak, aby se dostal k Vaší cílové skupině. Nastavíme také parametry, podle kterých hodnotit, jak jsou časopisy úspěšné a jak jsou čtenáři oceňované.

Základem naší koncepce je návrh takového časopisu, který udržuje a posiluje vazbu mezi Vaší společností a produktovými značkami a potenciálními a stávajícími čtenáři, tedy Vaší cílovou skupinou.

Zdroj: vlastní zpracování come2us

H. de Balzac řekl:
„Představte si svítilnu! Ať je sebelépe umělecky a zajímavě zdobena, především musí svítit.“
A tým come2us k tomu dodává:
„Ano, obsah je základ, ale nezapomeňte ho dobře zabalit. Mohlo by se stát, že se k obsahu nikdo nedostane.“

-- H. de Balzac