Public affairs a lobbing pro nás představují dvě rozdílné kategorie. Oblast public affiairs jde za horizont lobbingu.

V oblasti public affairs nabízíme klientům profesionální služby v oblasti zastupování klientů ve vztahu k veřejné sféře či dalším orgánům a institucím, jako jsou regulatorní orgány, zájmová sdružení, nezávislí odborníci či neziskový sektor. Naše služby jsou zaměřené především na monitorování situace na trhu, která má či by mohla mít dopad na podnikání dané společnosti a v souvislosti s výstupy z monitoringu a nastavení relevantní strategie pro oblast public affairs, která následně zahrnuje širokou škálu public relations nástrojů, a to především media relations, corporate social projekty či digitální PR.

„O bytí na sítích vůbec nerozhodujete.“

-- Paul Holmes, legenda PR oboru