Nabídka produktů a služeb na trhu je ohromná. Přesahuje možnosti jednotlivce, a to jak v sektoru business-to-business (B2B), tak i v oblasti business-to-consumers (B2C), aby klienti byli schopni sledovat a vyhodnocovat nabídku daných produktů a služeb na trhu. Jedním z významných faktorů, který má dopad na finální nákupní rozhodnutí, je právě podpora prodeje.

Pro klienty nastavíme vhodné programy, a to jak s krátkodobými dopady, tak i z pohledu dlouhodobé koncepce, a to především s důrazem na speciální prodejní podmínky, informační materiály pro místo prodeje, různé formy soutěží, prémiové dárky a nejrůznější incentivní/pobídkové a motivační programy.

„Kůň není hodnocen za svoji sílu, nýbrž za kvalitu chovu.“

-- Konfucius