Nejčastěji očekávaným přínosem v oblasti public relations je získání výstupů v médiích. Tým come2us má bohaté zkušenost ze spolupráce s médii a ví, kdy vydat tiskovou zprávu, jak ji zpracovat, jak načasovat její vydání pro tištěná média, on-line zpravodajské portály a ostatní autory on-line textů. Základem práce je vytvoření seznamu médií a novinářů, kteří mají zájem o Vaše témata. Díky časté změně v redakcích je důležité kontinuálně udržovat “ media list“ aktuální.

Základem spolupráce s týmem come2us je mediální analýza, tedy přehled dosavadních aktivit a jejich výstupy včetně pozitivních a negativních zkušeností interního týmu s jednotlivými redakcemi a vydavatelstvími, nastavení hlavních sdělení a “ soundbitů“ krátkých sdělení pro elektronická média pro jednotlivá témata a projekty.

Součástí standardní spolupráce je i zpracování tzv. dokumentu Q&A, tedy předpokládaných otázek a odpovědí pro jednotlivá témata, která jsou pro Vás klíčová. A samozřejmě mediální trénink, především pro elektronická média, jako je televize či rozhlas.

 

„Není nic staršího než včerejší noviny, ale není také nic lehčeji dohledatelného než zpráva ve včerejších novinách. O ničem jiném se také déle nehovoří než o negativní publicitě.“

-- Tým come2us