Lobbing a public affairs pro nás představují dvě rozdílné kategorie. Oblast public affiairs jde za horizont lobbingu.

Lobbing vnímáme jako přirozenou součást demokratického procesu a prosazování postojů jednotlivých subjektů působících v rámci demokratické společnosti. Klientům přinášíme znalost politického systému a zákonodárných procesů, které jsou základem pro pozitivní profesionální ovlivňování lokální i evropské legislativy.

 

„Není nic staršího než včerejší noviny, ale není také nic lehčeji dohledatelného než zpráva ve včerejších novinách. O ničem jiném se také déle nehovoří než o negativní publicitě.“

-- Tým come2us