Issue management je velice důležitou součástí profesionálního komplexního řízení firemní komunikace. Představuje identifikaci potenciálních problémů, které ještě nezískaly pozornost veřejnosti ani médií, přesto by Vás mohly v budoucnu, a to i blízkém, ohrozit. Pomůžeme Vám tyto oblasti a konkrétní problémy identifikovat, nastavíme Vám procesy, jak je monitorovat a vyhodnocovat a jak s nimi pracovat, aby se nestaly zdrojem krizové komunikace.

Krize již představuje vážný incident, který ohrožuje například bezpečí lidí, životní prostředí, ale také výrobek či službu a dobré jméno společnosti. Krize může znamenat i nepříznivá publicita, která má potom následně dopad na image a reputaci společnosti. Připravíme pro Vás manuál krizové komunikace, budeme ve spolupráci s Vaším týmem provádět tréninky a trvale aktualizovat obsah manuálu. V případě, že Vaše společnost bude řešit krizovou komunikaci, budeme součást Vašeho krizového týmu a přímo budeme řídit Vaši komunikaci s médii a dalšími významnými skupinami, které mají dopad na Vaše podnikatelské úspěchy.

SCHÉMA 4R (REGRET, RESPONSIBILITY, REFORM, RESTITUTION)

Zdroj: vlastní zpracování come2us

 

 

„Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho.“

-- Marcus Tullius Cicero