Zvláštní pozornost zaslouží i budování dlouhodobých vztahů s odborníky, kteří jsou partnery firmy v oblasti jejich krátkodobého i dlouhodobého financování. Nejedná se pouze o vztahy s finančními analytiky a dalšími experty v případě, že je společnost kotovaná na burze, ale jedná se také o trvalé budování reputace či přímou komunikaci se všemi subjekty, které se mohou stát zdrojem finančních prostředků, a tedy i základem dalšího rozvoje společnosti. Nedílnou součástí je i zpracování koncepce komunikace se stávajícími či potenciálními investory či realizace zvláštních projektů uskutečňovaných v období fúze nebo akvizice.

Jedná se samozřejmě o přímou komunikaci se stávajícími majiteli, akcionáři či tichými společníky, také však se všemi tzv. stakeholdery. Základem této komunikace je profesionální zpracování výroční zprávy a následující formy prezentace průběžných ekonomických výsledků společnosti a zpráv o rozvoji společnosti, které musí být doručeny všem definovaným cílovým skupinám, organizace valné hromady a dalších setkání s investory a akcionáři. Speciální formy komunikace potom zabezpečujeme pro společnosti kotované na pražské či dalších burzách.

„Posuzujeme se podle toho, co jsme schopni udělat. Druzí nás však soudí podle toho, co jsme už udělali!“

-- Henry Wadsworth Longfellow