Zvláštní pozornost zaslouží i budování dlouhodobých vztahů s odborníky, kteří jsou partnery firmy v oblasti jejich krátkodobého i dlouhodobého financování. Nejedná se pouze o vztahy s finančními analytiky a dalšími experty v případě, že je společnost kotovaná na burze, ale jedná se také o trvalé budování reputace či přímou komunikaci se všemi subjekty, které se mohou stát zdrojem finančních prostředků, a tedy i základem dalšího rozvoje společnosti. Nedílnou součástí je i zpracování koncepce komunikace se stávajícími či potenciálními investory či realizace zvláštních projektů uskutečňovaných v období fúze nebo akvizice.

Jedná se samozřejmě o přímou komunikaci se stávajícími majiteli, akcionáři či tichými společníky, také však se všemi tzv. stakeholdery. Základem této komunikace je profesionální zpracování výroční zprávy a následující formy prezentace průběžných ekonomických výsledků společnosti a zpráv o rozvoji společnosti, které musí být doručeny všem definovaným cílovým skupinám, organizace valné hromady a dalších setkání s investory a akcionáři. Speciální formy komunikace potom zabezpečujeme pro společnosti kotované na pražské či dalších burzách.

„Kůň není hodnocen za svoji sílu, nýbrž za kvalitu chovu.“

-- Konfucius