Filantropii a charitu vnímáme jako jednu ze součástí společenské zodpovědnosti firem. CSR aktivity a filantropické a charitativní aktivity považujeme za dobrovolný závazek společnosti odpovědně se chovat k prostředí, ve kterém podnikají, a to v nejširším slova smyslu, jak ve společenském, tak i ve vztahu k životnímu prostředí při zachování trvale udržitelného rozvoje. Jedná se o aktivity nad rámec zákonem stanovených povinností.

Pomáháme společnostem a jejich managementu:

  • identifikovat oblasti, které jsou dané společnosti blízké a zároveň pomáhají rozvoji společnosti,
  • navrhneme neziskové společnosti a organizace, které jsou aktivní v dané oblasti a je vhodné s nimi navázat spolupráci,
  • zpracujeme koncepty partnerství a řídíme následnou spolupráci,
  • v případě zájmu společnosti připravíme i projekty, které jsou propojeny s externí a interní komunikací společnosti.

„Život je vyvození dostatečných závěrů z nedostatečných premis.“

-- S. Butler