Úspěšná společnost potřebuje komunikovat se svými klienty širokou škálou komunikačních kanálů a jedním z nich je i direct mail, který představuje především reklamní kampaně s přímou reakcí klientů. Přímé oslovení klientů je jedním ze strategických komunikačních kanálů ve firmách.

Zvládneme nejenom obsahovou stránku komunikačních sdělení, ale budeme úzce spolupracovat na vytváření distribučních seznamů. Současně vybereme i vhodnou technologii, která umožní v potřebné kvalitě a při zachování formy e-mailu předat Vaše sdělení klientům tak, aby se nestala součástí nepřečtené masy elektronické komunikace. Kontinuálně budeme sledovat i reakci oslovených klientů, vyhodnotíme je a následně zpracujeme další sdělení.

Podle potřeb klienta je však nutné také vyhodnotit, zda není vhodné využít off-line přístupy, které často díky přehlcenosti on-line komunikací slaví úspěchy a jsou zárukou úspěšné efektivní komunikace. Ve spolupráci s klientem připravíme dlouhodobý přístup, který bude vhodně propojovat jak on-line, tak i off-line formáty, jež klientovi přinesou dostatek informací a budou nedílnou součástí jeho rozhodovacího a nákupního procesu.

H. de Balzac řekl:
„Představte si svítilnu! Ať je sebelépe umělecky a zajímavě zdobena, především musí svítit.“
A tým come2us k tomu dodává:
„Ano, obsah je základ, ale nezapomeňte ho dobře zabalit. Mohlo by se stát, že se k obsahu nikdo nedostane.“

-- H. de Balzac