Způsobů efektivní komunikace existuje celá řada.
V každém ohledu však musí být jednotná a pro příjemce srozumitelná.

„Když někdo neví, do kterého přístavu chce doplout, není pro něj žádný vítr ten správný.“

-- Seneca

Značky, značky, značky

Hodnotu získává značka okamžitě, když se objeví na trhu. Dříve se říkalo, že dobrá věc nepotřebuje reklamu. Celá řada lidí toto tvrzení zastává dodnes. Avšak to, jakou hodnotu a jaké postavení má Vaše firemní značka nebo značka Vašich služeb či produktů, to už nelze nechat na trhu samotném. V tento okamžik nastupuje někdo, kdo postavení značky na trhu řídí.

Nechceme v osobním životě, aby se o nás něco říkalo, ale chceme mít aktivní podíl na tom, co se o nás říká a dobré je také vědět, kdo to o nás říká. Toho nedosáhneme jinak, než když začneme řídit svou značku ve spolupráci s profesionály. Není to o jednom kroku a o jednom týdnu či měsíci. Je to o dlouhodobém pohledu na tom, kde chceme být a o mnoha krocích, které nás tam dovedou.